ansvarsrett small                    Tlf.: 902 09 889 / 932 35 173 / 932 32 406

Søk i våre sider

Selskapet ble stiftet som Rosbach Bygg AS den 16.01.2018 av Morten Rosbach og Jørn Egil
Heidenreich-riis, men etter ca. ett års drift endret vi navnet til JEMO Entreprenør AS (Jørn Egil og MOrten).

I 2018 hadde Rosbach bygg en omsetning på ca 44,5 millioner og ett driftsresultat på ca 4,9
millioner før skatt.

JEMO ENTREPRENØR AS eies av HEIDENREICH-RIIS OG LILLEFJÆRE AS med 66,667% og av ROSBACH HOLDING AS med 33.333%

Vi holder til sentralt på Langbryggene i Skien.

 

Hvem er vi

Jørn Heidenreich-Riis: 40 års erfaring fra entreprenørvirksomhet i Betonmast og HRL (Daglig leder, JEMO)
Kristian Egeland Johnsen: 10 års erfaring fra entreprenør/byggherresiden fra Veidekke, Moelven og Skien Boligbyggelag (Prosjektleder JEMO, utdannet ingeniør/Byggmester).
Morten Rosbach: 20 års erfaring fra entreprenørvirksomhet i Veidekke og Mynd (Driftsleder, JEMO)

Ansatte: Vi har egene ansatte innenfor betong og tømrerfaget. Vi tar ansvar som godkjent opplæringsbedrift og har for tiden 2 lærlinger.

 

Målsetting HMS

Vi jobber kontinuerlig med HMS og forbedringsarbeid, vi tar vare på egene ansatte og underleverandører i våre prosjekter. HMS skal være i fokus, og vår visjon er 0 skader med fravær.

For å redusere konsekvensen hvis ulykken først skjer, stiller vi strenge krav til personlig verneutstyr. I JEMO entreprenør stilles det krav til bruk av synlighetstøy egnet for arbeidsaktiviteten, hjelm med hørselvern og briller, og vernesko er å anse som ett minimum i våre prosjekter. Enkelte arbeidsoperasjoner krever verneutstyr utover dette og blir sett på i hvert enkelt tilfelle.

Hvor Vi Holder Til

Vårt kontor ligger sentralt til på langryggene i Skien.
JEMO Entreprenør AS Langbrygga 5B
3724 Skien
Tlf.: 902 09 889 / 932 35 173